Huisregels

Bij het betreden van het evenemententerrein verklaart men kennis te hebben genomen van en akkoord te zijn met de algemene voorwaarden en huisregels van Thuishaven Events B.V. zoals deze gelden tijdens het evenement:

 

 

 1. Volg altijd de instructies van het Thuishaven personeel op.
 2. Kom zoals je bent (of wie je wilt zijn), en wees aardig voor jezelf en anderen. Als je je onveilig voelt, aarzel dan alsjeblieft niet om contact te
  zoeken met het personeel, zij weten wat te doen in dergelijke situaties.
 3. Racisme, seksisme, homofobie, transfobie of enige andere vorm van discriminatie of (verbaal) geweld jegens andere bezoekers of het personeel wordt NIET getolereerd. Wij zijn hier om met IEDEREEN een leuke tijd te hebben.
 4. Houd je shirt alsjeblieft aan.
 5. Roken en vapen is alleen toegestaan buiten de tenten en gebouwen op het Thuishaven terrein.
 6. We hechten veel waarde aan de privacy van onze gasten. Vraag toestemming aan elkaar wanneer je wilt filmen en gebruik nooit je flits als je aan het filmen bent.
 7. De bezoeker dient een verzorgd uiterlijk te hebben. Kostuums, maskers, trainingspakken en motor- en voetbalclubs in fullcolour kunnen de
  toegang worden geweigerd.
 8. Toegang tot het evenemententerrein kan, zonder teruggave van de gemaakte kosten, worden ontzegd indien onder andere maar niet beperkend tot:
  – De bezoeker jonger is dan 18 jaar oud;
  – De bezoeker zich in een schijnbaar beschonken/bedwelmde staat bevindt;
  – De bezoeker op eniger wijze betrokken is, of is geweest bij ongeregeldheden, zowel binnen als buiten het evenemententerrein;
  – De bezoeker zich beledigend uitlaat jegens personeel of andere bezoekers;
  – De bezoeker wapens, op wapen lijkende voorwerpen, of voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden in het bezit heeft;
  – De bezoeker openlijk gebruik maakt van, of meewerkt aan de verspreiding van harddrugs of andere illegale middelen.
 9. Bij calamiteiten waarschuwen wij de politie.
 10. De directie, de eigenaren van de locatie dan wel personen die op deze locatie werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade die bezoekers van de locatie mochten ondervinden.

 

Bedankt voor je medewerking en veel plezier!

× Direct chatten